רשימת מוריםבחזרה לבחירת איזור
(למורים בלבד)

איזור הדרום

שם המורה הרשימה ממויינת לפי שם המורה
ישוב
טלפון אימייל אתר פרטים
נוספים
אייל נועה באר שבע 052-4337423
בכר אילת נעמה גדרה 054-4285080
בר גורן תמר אילת 052-2557752
יורגראו מלוין באר שבע 052-3431648בחזרה לבחירת איזור
(למורים בלבד)

לראש הדף
 

 
   
עמותת ארגון המורים לטכניקת אלכסנדר בישראל  |   טלפון: 03-5226172  |   ת.ד. 16163, תל-אביב 61161
   
על התמונה והשיטה