על השיטה עוד על השיטה

"אתם מתרגמים כל דבר, פיסי, מנטלי ורוחני, למתח שרירי..."
פ.מ. אלכסנדר

הנחת המוצא שהובילה את אלכסנדר לגילוייו הייתה שיש משהו באופן שבו אנו מתחנכים, פועלים או מתנהלים בתרבות המערבית, שמביא אותנו למצב הלא רצוי, שבעטיו הגענו לשיטה.

את האופן הזה, טען פ.מ. אלכסנדר, אנו יכולים ללמוד לשנות על ידי בחירה מחודשת ועל ידי אימון והדרכה.

לשם כך הוא ניסח מספר מושגי יסוד:

בקרה ראשונית - Primary Control

מנגנון הבקרה הראשונית הינו מנגנון תאום העל באורגניזם שלנו. מדובר על המפגש בין בסיס הגולגולת לבין החוליות העליונות של עמוד השדרה, מה שנקרא גם המפרק האטלנטו-אוקסופיטלי, או בעברית מפרקת.

בנוסף להיות המפרק הזה תנועתי לסיבובי ראש, הטיות וכפיפות שונות, המפרק הזה הינו בעל יציבות דינמית גם כאשר איננו מניעים את הראש באופן ספציפי. מדובר בתנועה מקצבית מינורית, בלתי נראית כלפי חוץ, והיא בעצם מייצגת מנח דינמי בין הראש ובין עמוד השדרה.

אצל רוב בני האדם חל שיבוש במקצב החיוני הזה – נוצרה התקצרות והתכווצות בשרירי היציבה והאיזון שיבוש שמביא להפרעה במערכת היציבה, הנשימה והתנועה וכך גורם למצוקות ולליקויי בריאות.

כוחם של הרגלים - Patterns

אלכסנדר האיש, גילה שלמרות שהוא מבין את המזיק והשגוי בתנועותיו אין הוא מצליח ברגע הקריטי לפעול אחרת. הוא כינה זאת דפוסים (דפוסי תנועה, תגובה וכדומה). אלו הם הרגלים גנטיים או נרכשים שצריכה להיות דרך לעקוף אותם...

הטכניקה שלנו פועלת בקטע הדרך המיוחד שבין הגירוי ובין התגובה.

תהליך השהיית העשייה - Inhibition Process

התלמיד מגלה את היכולת הגלומה בו להשהות תגובה מורגלת לא רצוייה ולאפשר לעצמו להגיב אחרת, כלומר לצאת מתוך דפוסי חשיבה ותגובה אוטומטיים הנמצאים בזיכרון שלנו ולבחור תגובה משופרת ומחודשת על ידי השהיית התגובה האוטומטית והנחיית כיוונים.

באופן מעשי הטכניקה הינה "אמנות השינוי" ועוסקת בלימוד חוויתי של זיהוי ושינוי הרגלים לקויים המזיקים לאדם בגופו במחשבתו וברגשותיו. אותו דפוס שמביא כל אחד ואחד מאיתנו לאן שהגיע.

הנחיית כיוונים - Giving Directions

על מנת לבצע תגובה אחרת, פ.מ. אלכסנדר סבר שצריכה להיות מערכת יחסים משופרת ומרווחת בין חלקינו השונים. לשם כך אלכסנדר רשם רשימה בת כ-20 הוראות לגבי כיוונים יחסיים בין החלקים השונים של גופנו.


שיעור בשיטת אלכסנדר

במשך הזמן, הוא דבק בעיקר בהנחיות הראשונות שמהוות בסיס ותנאי לקיום שאר ההוראות. אלו הן הוראות לגבי מערכת היחסים שבין צוואר ראש וגו, ולכיוונים היחסיים של כל אחד מהם.

ההנחייה הראשונית שנבקש מעצמנו היא "להניח לצוואר, על מנת לאפשר לראש להוביל לפנים ולמעלה, על מנת שהגו יתארך ויתרחב". אפשר ללמוד על ההנחיה התמימה הזו מספר שיעורים רב כאשר הדיוק, הכיוונים והכוונות מתעדנים והולכים.

ניתן לסכם את העקרונות של השיטה במספר אבחנות יסוד:

  1. האורגניזם פועל תמיד בכל פעולה, כשלמות פסיכופיזית.
  2. קיים גורם קבוע, שבכל רגע נתון גורם למערכת לפעול בצורה בונה או מזיקה לגבי עצמה. הגורם הזה משמש כ"בקרה ראשונית" למערכת והוא תלוי במערכת היחסים בין צוואר, ראש וגו. הוא פועל בצורה חיובית בעת תהליך של התארכות והתרווחות ובצורה שלילית בעת תהליך של התקצרות והתכווצות.
  3. הצורה בה אנו משתמשים בעצמנו היא אוטומטית, אינסטינקטיבית, בהתאם להרגלים שסיגלנו לעצמנו מילדות. היא ניתנת לשינוי בתנאים מסוימים.
  4. ההערכה התחושתית (הפירוש שכל רושם תחושתי מקבל אוטומטית בתוכנו), היא נתון של צורת השימוש בעצמנו. כשהשמוש לקוי, כפי שהדבר קיים פחות או יותר אצל כל אדם בימינו, גם התפקוד לקוי, ההערכה התחושתית לא מהימנה ועל כן אינה יכולה לשמש אמצעי לשינוי המצב.
  5. ישנו מנגנון באורגניזם האנושי, שבפעילות נורמלית בולם תגובות אינסטינקטיביות ומאפשר הענות שלמה של כל האורגניזם לגירוי או לדחף לפעולה כלשהיא. מנגנון זה הפועל מתחת לסף המודעות, ניתן להעלותו לתודעה ובצורה זו לבלום הרגלים בלתי מתאימים ולהתקשר עם מערכת המותאמת למבנה וליכולת של האדם.

לראש הדף
 

 
   
עמותת ארגון המורים לטכניקת אלכסנדר בישראל  |   טלפון: 03-5226172  |   ת.ד. 16163, תל-אביב 61161  |   ארגון המורים בפייסבוק

הצהרת נגישות


   
על התמונה והשיטה